به نام آفریننده عشق

 

در این برگه هر نوع کلیپ و سخنرانی در مورد ظهور باشد قرار خواهد گرفت.

 

تغییر ارکان قدرت از آمریکا به چین در آخرالزمان – استاد رائفی پور

 

تغییر ارکان قدرت از آمریکا به چین توسط یهود – استاد رائفی پور

فواید دعا برای فرج از زبان پیرغلام امام حسین علیه السلام

 

پاداش دینداری جوانان در آخرالزمان – استاد رائفی پور

 

سخنرانی تکان دهنده در مورد آخرالزمان و ظهور

 

حوادث آخرالزمان – استاد رائفی پور

 

غربت امام زمان عجل الله فرجه – استاد رائفی پور

 

نماهنگ زیبای گل نرگس آبروی دو عالم