نوشته‌ها

زندگینامه حضرت عمران (ع)

 

به نام آفریننده عشق

 

عمران یا یهویاقیم به گفته منابع روایی مسیحی، همسر حنه و پدر مریم بود. داستان یهویاقیم اولین بار در انجیل یعقوب در قرن دوم میلادی روایت شده‌ است.

 

عمران بن ماثان (ماتان) از فرزندان حضرت سلیمان بود. و آل‌ ماثان سروران بنی‌اسرائیل و پیشوایان روحانی آنان بودند. از امام باقر (ع) راجع به پیامبری عمران (ع) پدر حضرت مریم (س) سؤال شد، آن‌حضرت فرمود ایشان باجناق حضرت زکریا (ع) و از پیامبران صاحب رسالت در میان قوم بنی‌اسرائیل بود. بر‌ این‌ اساس، حضرت یحیی (ع)، پسرخاله حضرت مریم (س) می‌شد.

در گزارشی تاریخی، حضرت زکریا (ع)، شوهر دختر عمران بن ماثان (ع) و به عبارتی شوهر خواهر حضرت مریم (س) اعلام شده است. به گفته انجیل یعقوب، یهویاقیم مرد ثروتمند و با ایمانی بود که به فقرا کمک می‌کرد اما در معبد قربانی او را رد کردند زیرا او و همسرش فرزندی نداشتند و این را نشانه مخالفت خدا با آنان محسوب کردند. در نتیجه یهویاقیم سر به بیابان گذاشت و آنجا ۴۰ روز روزه گرفت و توبه کرد.

سپس، فرشته‌ها بر یهویاقیم و همسرش حنه ظاهر شدند و به ایشان وعده فرزندی دادند. یهویاقیم سپس به اورشلیم بازگشت و در دروازه شهر حنه را دید و او را به آغوش کشید. مطابق باوری رایج در آن منطقه، فرزند زن پیری که امیدش به فرزندآوری را از دست داده، اعمال بزرگی انجام خواهد داد. نقل است که عمران قبل از تولد فرزندش مریم از دنیا رفت.