نوشته‌ها

تمامی ادیان جهان

 

به نام آفریننده عشق

 

دین یکی از مقوله های اصلی زندگی هر کسی است و انسان غالبا نیاز به خدا را همچون نیاز به هوا و غذا جزء نیازهای خودش می داند.

انسان در آن زمان که به دنیا می آید کمی که بزرگتر می شود و می تواند پدر و مادر خویش را بشناسد, خدای خودش را نیز می شناسد و این موضوع را بارها در مورد کودکان دیده ایم و دلیل این امر چیزی نیست جز فطرت خدا آشنا.

انسان می داند که این کره زمین, ماه, خورشید, منظومه شمسی, کهکشان راه شیری و کهکشان های دیگر, ستارگان, سیاه چاله ها و حتی عوالم دیگر دارای خالق می باشند و این موضوع بدیهی است و انکار آن مانند انکار این است که در نبود انسان بگوییم این خانه ها, ساختمان ها و خودرو ها را کسی نساخته است و خود بخود بوجود آمده اند!

بعضی در این مواقع به بیگ بنگ یا همان انفجار بزرگی که در اول خلقت رخ داد متوسل می شوند اما نمی دانند که این عناصر بیگ بنگ را چه کسی ساخته و اصلا چه کسی باعث بوجود آمدن آن شده است؟ هر فعلی فاعلی دارد و این قضیه نیز باید فاعلی داشته باشد. خلاصه آنکه اعتقاد به وجود داشتن خدا در بین اکثر انسانهای خردمند دیده می شود اما مسئله دیگری که به آن پرداخته می شود دین و باور است.

 

پیامبران الهی

مگر می شود خداوند انسان را در این جهان به این بزرگی آفریده باشد و او را با همه سوالات و ابهام های خویش تنها گذاشته باشد. این که من از کجا آمده ام؟ آمدنم برای چه بوده است؟ وظیفه ام چیست و چه کار باید بکنم؟ آیا باید بت هایی را که به دست خود ساختم بپرستم؟ اینجاست که علاوه بر عقل و فطرت او پیامبران الهی علیهم السلام به مدد او می آیند و با اندیشه, منطق و البته معجزه پاسخ سوال های انسان را خواهند داد.

اکنون این سوال پیش می آید که مگر پیامبران الهی یک خدا را نمی پرستیدند پس گوناگونی ادیان از کجا حاصل شده است؟

پاسخ آن است که دلیل اصلی این چند دسته شدن ادیان, یاوران پیامبران می باشند که گمراه شده و برای سودجویی خود ادیان را به نفع خود تغییر دادند و نگذاشتند که هر پیامبر جانشین راستین خود را معرفی کند و یا سخنان او را دچار تحریف کردند.

سوال بعدی که با آن مواجه می شویم آنست که چرا سبک دینداری و خداپرستی پیامبران باهم متفاوت بوده است؟

پاسخ این سوال این است که اولا سبک اصلی دینداری پیامبران متفاوت نبوده و اصل همه ادیان الهی بر پایه توحید است و معمولا بعد از توحید, معاد ذکر می شود. اما تفاوت های اندکی هم که در ادیان الهی وجود دارد به دلیل نداشتن طاقت و فهم اندک مردمان روزگار پیامبران پیشین می باشد. مثلا آمده است که در دوران حضرت عیسی (ع) نیز نماز و حجاب وجود داشته است اما کیفیت آن متناسب با اوضاع مردم آن روزگار بوده است.

 

فهرست ادیان جهان

در نمودار زیر فهرست ادیان اصلی مردم در سال 2005 به همراه میزان پیروان آنها ذکر شده است.

 

 

در این نمودار ادیان سازمان یافته بر اساس رتبه جمعیت گردآوری شده است.

 

در این نمودار نیز گروه‌های اصلی ادیان بر اساس منطقه آنها ذکر شده است.

 

در مقالات آینده جزئیات ادیان مختلف را برای شما بازگو خواهیم کرد.