به نام آفریننده عشق

 

در این صفحه نام و مشخصات بهترین و بزرگترین عرفا و علمای تاریخ را به صورت جدولی برای شما ذکر کرده ایم. سعی کرده ایم نام افرادی را ذکر کنیم که در عرفان نیز جایگاهی داشته باشند و زحماتی برای دین اسلام و تشیع کشیده باشند. عرفا، شیفتگان حقیقی باری تعالی هستند و دنیا و آخرت را به لقا و رضوان او فروخته اند. لطفا با خواندن نام هر یک از این بزرگان، صلواتی به روح مطهرشان هدیه نمایید.

 

موزیک بسیار زیبای عرفانی

 

تصویرنامتوضیحات
1

سلمان فارسیصحابه اهل بیت

زندگینامه
2

عبدالعظیم حسنیصحابه اهل بیت

زندگینامه
3

محی الدین بن عربیعارف، عالم، فیلسوف

زندگینامه
4

سید علی قاضیعارف، عالم

زندگینامه
5

ابوسعید ابوالخیرعارف، شاعر

زندگینامه
6

محمد حافظ شیرازیعارف، شاعر

زندگینامه
7

جعفر مجتهدیعارف

زندگینامه
8

ابوذر غفاریصحابه اهل بیت

زندگینامه
9

اویس قرنیصحابه اهل بیت

زندگینامه
10

مسلم بن عقیل صحابه اهل بیت

زندگینامه
11

فریدالدین عطار نیشابوری عارف، شاعر

زندگینامه

12

ابوالحسن خرقانی عارف

زندگینامه
13

بایزید بسطامی عارف

زندگینامه
14

مقداد بن اسود صحابه اهل بیت

زندگینامه
15

عمار بن یاسرصحابه اهل بیت

زندگینامه
16

لقمان حکیم عارف

زندگینامه
17

جنید بن محمد بغدادی عارف

زندگینامه
18

حبیب بن مظاهر صحابه اهل بیت

زندگینامه
19

مالک اشتر صحابه اهل بیت

زندگینامه
20

میثم تمار صحابه اهل بیت

زندگینامه
21

جلال‌ الدین محمد بلخی شاعر، عارف

زندگینامه
22

حسن بن یوسف حلی عالم

زندگینامه
23

سید محمدمهدی بحر العلوم عالم، عارف

زندگینامه
24

سید بن طاووس عالم، عارف

زندگینامه
25

ابن فهد حلی عارف، عالم

زندگینامه
26

محمد بن ابراهیم ملاصدرا عارف، فیلسوف

زندگینامه
27

ابو علی سینا فیلسوف

زندگینامه
28

حسینقلی همدانی عارف، عالم

زندگینامه
29

سید ابوالحسن اصفهانی عالم

زندگینامه
30

حسن حسن زاده آملی عارف، عالم، فیلسوف

زندگینامه
31

سید علی شوشتری عارف، عالم

زندگینامه
32

محمدجواد انصاری همدانی عارف، عالم

زندگینامه
33

محمدتقی بهجت فومنی عالم، عارف

زندگینامه
34

سید روح الله خمینی عالم، عارف

زندگینامه

35

جواد ملکی تبریزی عارف، عالم

زندگینامه
36

سید عبدالکریم کشمیری عارف، عالم

زندگینامه
37

سید محمدحسین طباطبایی عالم، عارف

زندگینامه
38

عبدالقادر گیلانیعارف

زندگینامه
39

سید علی همدانی عارف، عالم

زندگینامه
40

ابن فارض عارف، شاعر

زندگینامه
41

سید هاشم حداد عارف

زندگینامه
42

رابعه عدویه عارف

زندگینامه
43

محمد بن عثمان عمری نائب امام زمان

زندگینامه

44

عثمان بن سعید عمری نائب امام زمان

زندگینامه
45

حسین بن روح نوبختی نائب امام زمان

زندگینامه
46

علی بن محمد سمری نائب امام زمان

زندگینامه
47

محمد شیخ مفید عالم

زندگینامه
48

مرتضی انصاری عالم

زندگینامه
49

سید محمدحسین طهرانی عارف، عالم

زندگینامه
50

محمد بن یعقوب کلینی عالم

زندگینامه
51

سید رضا بهاء الدینی
عارف، عالم

زندگینامه
52

محمدباقر مجلسی عالم

زندگینامه
53

سید محمدحسن طباطبایی
عارف، عالم

زندگینامه
54

سید موسی زرآبادی عارف، عالم

زندگینامه
55


سید ابوالقاسم خویی عالم

زندگینامه

56

فضل بن حسن طبرسی عالم

زندگینامه
57

محمد بن حسن طوسی عالم

زندگینامه
58

شیخ صدوق عالم

زندگینامه
59

سید رضی عالم

زندگینامه
60

سید مرتضی علم‌ الهدی
عالم

زندگینامه
61

سید احمد خوانساری عالم، عارف

زندگینامه
62

سید حسین بروجردی عالم

زندگینامه
63

محمد بن عزالدین بهایی عالم، عارف

زندگینامه
64

مقدس اردبیلی عالم

زندگینامه
65

ابوالمجد سنایی شاعر، عارف

زندگینامه

66

شهاب الدین یحیی سهروردی عارف، فیلسوف

زندگینامه
67

محمد نصیر الدین طوسی عالم

زندگینامه
68

حسنعلی نخودکی اصفهانی عالم، عارف

زندگینامه
69

محمدعلی شاه‌ آبادیعالم، عارف

زندگینامه
70

سید محمدحسن شیرازی عالم

زندگینامه
71

مرتضی زاهد عارف

زندگینامه
72

سهل تستری عارف

زندگینامه
73

سید حسن مسقطیعالم، عارف

زندگینامه
74

کمیل بن زیاد صحابه اهل بیت

زندگینامه
75

حذیفة بن یمان صحابه اهل بیت

زندگینامه
76

محمد آخوند کاشانی عالم، عارف

زندگینامه
77

رجبعلی خیاط عارف

زندگینامه
78

نجم الدین کبری عارف

زندگینامه
79

ابواسحاق کازرونیعارف

زندگینامه
80

محمد بن علی ترمذیعالم، عارف

زندگینامه
81

ذوالنون مصریعارف

زندگینامه
82

بلال بن رباحصحابه اهل بیت

زندگینامه
83

رشید هجری صحابه اهل بیت

زندگینامه
84

مرتضى طالقانى عالم، عارف

زندگینامه
85

فتحعلی سلطان آبادی عالم، عارف

زندگینامه
86

محمدحسین غروی اصفهانی عالم، عارف

زندگینامه

87

محمد بن مکی (شهید اول)عالم

زندگینامه
88

ابوحمزه ثمالیصحابه اهل بیت

زندگینامه
89

ابراهيم شريفی سیستانیعارف

زندگینامه
90

ملا آقا جان زنجانی عالم، عارف

زندگینامه
91

محمد هادی تألهی همدانیعالم، عارف

زندگینامه
92

محمد تقی آملیعالم، عارف

زندگینامه
93

محمدحسن مولوی قندهاریعالم، عارف

زندگینامه

94

محمد تقی بهلول عالم، عارف

زندگینامه
95

محمدتقی جعفریعالم، عارف

زندگینامه
96

احمدعلی نیری عارف

زندگینامه
97

هادی ابهریعارف

زندگینامه
98

ابراهیم خواص عارف

زندگینامه
99

آقا محمد بیدآبادی عالم، عارف

زندگینامه
100

بشر بن حارث عارف

زندگینامه
101

سید جمال الدین گلپایگانیعالم، عارف

زندگینامه
102

احمد عابد نهاوندیعارف

زندگینامه

103

محمد بهاریعارف، عالم

زندگینامه
104

حسنعلی نجابت شیرازی


عارف، عالم

زندگینامه

105

محمد رضا الطافی نشاطعارف

زندگینامه


106

باباطاهر عریان شاعر، عارف

زندگینامه
107

حبیب عجمیعارف

زندگینامه
108

میرزای قمیعالم

زندگینامه
109

ابوالحسین نوری
عارف

زندگینامه
129

ابوعثمان مغربی عارف

زندگینامه
110

ابوتراب نخشبی
عارف

زندگینامه
111

مالک دینار عالم، عارف

زندگینامه
112

سید امین‌ الدین بلیانی
عالم، عارف

زندگینامه
113

علی بن مهزیار اهوازیصحابه اهل بیت

زندگینامه
114

ابوالقاسم فندرسکی
عالم، عارف

زندگینامه
115

علی معصومی همدانیعالم، عارف

زندگینامه
116

معروف کرخیعارف

زندگینامه
117

محمد صادق تخت فولادی عارف

زندگینامه
118

محمد کوهستانیعالم، عارف

زندگینامه
119

ابراهیم ادهم
عارف

زندگینامه
120

علی سعادت پرورعارف

زندگینامه
121

سید قطب الدین محمد نیریزی
عارف

زندگینامه
122

ابوبکر کتانیعارف

زندگینامه
123

عبدالله مبارکعالم، عارف

زندگینامه
124

ابوالفضل حسن
عارف

زندگینامه
125

ابومدین مغربی
عارف

زندگینامه
126

حاتم اصمعارف

زندگینامه
127

هاشم قزوینیعالم

زندگینامه
128

عباس تربتیعارف

زندگینامه
130

ابوبکر شبلی
عارف

زندگینامه
131

محمدباقر استر آبادی
عالم، عارف

زندگینامه
132

محمدحسین نجفی
عالم، عارف

زندگینامه
133

جهانگیر خان قشقایی عالم، عارف

زندگینامه
134

فضه نوبیه
صحابه اهل بیت

زندگینامه
135

بابا رکن الدین شیرازی

عالم، عارف

زندگینامه
136

هادی سبزواری
عالم، عارف

زندگینامه
137

سید احمد کربلایی
عالم، عارف

زندگینامه
138

شاه نعمت‌ الله ولی
شاعر، عارف

زندگینامه
139

محمد کارندهی
عارف

زندگینامه
140

موسی سدرانی
عارف

زندگینامه
141

سید حسین یعقوبی

عالم، عارف

زندگینامه
142

عبدالکریم حق‌ شناس

عالم، عارف

زندگینامه
143

احمد خضرویهعارف

زندگینامه
144

ابوعلی دقاقعارف، عالم

زندگینامه
145

ابوالقاسم نصرآبادیعارف

زندگینامه
146

حسین فقیه سبزواری
عالم

زندگینامه


147

عزیزالله خوشوقتعالم، عارف

زندگینامه
148

سیده نصرت امینعالم، عارف

زندگینامه149

ابوالغیث بن جمیل یمنی
عارف

زندگینامه

150

صدرالدین قونوی
عالم، عارف

زندگینامه
151

محمد اسماعیل دولابی
عارف

زندگینامه
152

ابوحفص حداد

عارف

زندگینامه
153

عتبة بن الغلام
عارف

زندگینامه
154

فاطمه نیشابوری
عارف

زندگینامه
155

سری سقطی
عارف

زندگینامه
156

سید عبدالله جعفری‌ تهرانی عالم، عارف

زندگینامه
157

محمد تقی مجلسی


عالم

زندگینامه
158

عبدالحسین امینی


عالم

زندگینامه

159

سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی
عالم

زندگینامه

160

مصلح بن عبدالله سعدی شاعر

زندگینامه
161

ابوعثمان سعید حیری عارف

زندگینامه
162

ابوحمزه خراسانیعارف

زندگینامه
163

مهدی الهی قمشه ای
عارف، شاعر

زندگینامه

164

محمدطه نجف
عالم

زندگینامه
165

عباسعلی ادیبعالم

زندگینامه
166

عباس قمیعالم

زندگینامه
167

محمد علی ناصریعالم

زندگینامه

168

ابوعبدالله مغربیعارف

زندگینامه